MILKSHAKES & FREAKSHAKES

MILKSHAKES

CHOSE UPTO TWO FLAVOURS OUT OF OUR ICE-CREAMS TO CREATE YOUR OWN MILKSHAKE

5,95€

FREAKSHAKE KINDER BUENO

7,5€

FREAKSHAKE OREO

7,5€

FREAKSHAKE FERRERO ROCHER

7,5€